แวะสักการะวัดดัง เมื่อยามมาเที่ยวเชียงใหม่

cover

การมาเที่ยวเชียงใหม่ โดยเฉพาะตามวัดต่างๆ ถือเป็นอีกหนึ่งในโปรแกรมของการมาทัวร์ ซึ่งสามารถมาเที่ยวกันได้แบบทั้งครอบครัว หรือจะมาตามกรุ๊ปทัวร์ซึ่งสามารถมาชื่นชมความงามและความศักดิ์สิทธิ์ของวัดสำคัญๆ ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนๆ ก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอด ซึ่งการเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมพากันมาไหว้พระตามวัดต่างๆ ที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็นวัดดังๆ หรือวัดสวยๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

เที่ยวเชียงใหม่ที่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะต้องมาเยือนเป็นอันดับต้นๆ คือ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งถือเป็นศาสนสถาน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่  และเป็นสถานที่ที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมล้านนา แบบดั้งเดิมประจำท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ วัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นตามแบบศิลปะล้านนา ภายในวัดมีปูชนียสถานสำคัญ คือ พระบรมธาตุเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพ และภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่ใต้ดิน จุดเด่นคือทางขึ้นจะมีบันไดนาค ที่มีขั้นบันไดประมาณ 173 ขั้น ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของวัด ในปัจจุบัน ทางวัดมีให้บริการรถรางไฟฟ้าขึ้นไปด้านบนด้วย

d1

d3

d2

 

เที่ยวเชียงใหม่ที่ วัดท่าตอน ชมอุทยานพระพุทธศาสนา

เป็นความงดงามบนเชิงที่หากใครมาเที่ยวเชียงใหม่ ที่วัดท่าตอน ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ อ.แม่อาย เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม ตั้งอยู่บนไหล่เขา มีการเรียงรายด้วยศาสนวัตถุมีพื้นที่ทอดยาวตามเชิงเขา รวม 9 ชั้น หากคุณขึ้นไปบนวัดจะมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของอำเภอแม่อายและเทือกเขาต่าง ๆ ที่สวยงามด้านหน้า มีมหาโพธิสัตว์กวนอิม ส่วนบริเวณลานวัด  มีพระเจดีย์แก้วประดิษฐานอยู่ สามารถมาชมทะเลหมอกยามเช้า และสูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่

A photo posted by @ponsmokiez on

A photo posted by Andy Jae Hee (@eayycc) on

A photo posted by BIG (@kitti_fc_405) on
 

เที่ยวเชียงใหม่ที่วัดศรีสุพรรณตะลึงกับอุโบสถเงินหลังแรกของโลก

ใครที่เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย มักจะมาเยี่ยมชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลกเพราะมีความวิจิตรงดงาม หากคุณมาในวันเสาร์ ก็สามารถเดินช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินวัวลายแห่งนี้ได้ ซึ่งความโดดเด่นของปูชนียสถานที่มีความ สำคัญของวัด คือ พระอุโบสถเงิน สถาปัตยกรรมศิลปะล้านนา สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านวัวลาย  ที่ประ กอบอาชีพหัตถกรรมเครื่องเงิน และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คือ พระพุทธปาฏิหาริย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างจากทองสำริดเป็นศิลปะเชียงแสนผสมสุโขทัย

A photo posted by Prapat Chaturachat (@prapat) on


โรงแรมในเชียงใหม่ ที่กำลังจัดโปรโมชั่น