โรงแรมที่เข้าร่วม โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” ทั่วประเทศ

โรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน ทั่วประเทศไทย
รายชื่อโรงแรมที่พัก ที่เข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5" ทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทย ตลอดระยะเวลาโครงการ 7 มีนาคม – 30 เมษายน 2566

โรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน

รายละเอียดโครงการ
สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน
  • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

ดูวิธีเข้าร่วมรับสิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” (เริ่ม 7 มีนาคม 2566) >>> เราเที่ยวด้วยกัน.com

โรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน ทั่วประเทศ (อัพเดต 7 มีนาคม 2566)

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรม ที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ >>> เราเที่ยวด้วยกัน.com

***ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับสิทธิตามโครงการเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง

banner-faq

**อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com