ไหว้พระวัดลอยเคราะห์ เชียงใหม่ ลอยเคราะห์ ภัย ทุกข์ โศก ออกไปจากชีวิต

วัดลอยเคราะห์

วัดลอยเคราะห์ เป็นอีกหนึ่งวัดนามมงคลของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมไปไหว้พระสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เดิมวัดนี้ชื่อเดิมชื่อว่า “วัดร้อยข้อ” (วัดฮ้อยข้อ) สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 1910 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย ช่วงปลายรัชสมัยพม่ายกทัพมาตีล้านนา และยึดครองล้านนาได้สำเร็จ วัดต่างๆ ในเชียงใหม่จึงถูกทิ้งร้างไป ต่อมาพระเจ้ากาวิละยกทัพไปตีเมืองเชียงแสนที่ยังคงอยู่ใต้การปกครองของพม่าได้สำเร็จ จึงได้กวาดต้อนชาวเชียงแสนมาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ และมี “ชาวบ้านฮ่อม” ชาวเชียงแสนกลุ่มหนึ่งที่อพยพมาในสมัยนั้นได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดร้อยข้อขึ้นมาใหม่ และนำชื่อวัดในเมืองเชียงแสนมาตั้งเป็นชื่อใหม่ว่า “วัดลอยเคราะห์”

พระวิหารของวัดภายในประดิษฐาน “พระพุทธศุภโชคศรีลอยเคราะห์มิ่งมงคล” ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้าน และประชาชนทั่วไป มีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดมาสักการะจะหมดทุกข์โศกทั้งปวง

A post shared by Sittisak _T (@tar_sittisak) on
A post shared by ??Joy????? (@jan_joy_jan) on

A post shared by Early Bird (@early_b_bird) on

 

พิกัด : ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่

โรงแรมในเชียงใหม่ ที่กำลังจัดโปรโมชั่น