เที่ยววัดโลกโมฬี ชมประติมากรรมล้านนา

cover2
บริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของวัดต่างๆ มากมาย สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาของดินแดนล้านนาในอดีต วัดโลกโมฬีที่จะแนะนำในวันนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งค่ะ

วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของคูเมือง ติดกับถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดสำคัญตั้งแต่สมัยโบราณ เมื่อมองเข้าไปสามารถมองเห็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหารแบบล้านนาที่งดงาม
วัดโลกโมฬีสร้างขึ้นโดยพระเกษเกล้าเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๗๐ และได้เป็นวัดร้างมานานหลายร้อยปี ต่อมาได้มีการบูรณะวัดและสร้างวิหารขึ้นใหม่ และด้วยความสวยงามของวัดทำให้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่องสุริโยทัยอีกด้วย

ภายในวัด มีศาสนสถานสำคัญสวยงามมากมาย เช่น เจดีย์ทรงปราสาท สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๐๗๑ มีประติมากรรมรูปเทวดาที่ประดับตามมุมของเจดีย์, วิหารหลวง เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ภายหลังการบูรณะวัด เป็นศิลปะแบบล้านนา มีความงดงามและปราณีต ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปางสมาธิ นามว่า “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ” , หอมณฑปพระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี ภายในประดิษฐานรูปหล่อพระนางจิรประภามหาเทวี, ซุ้มประตูวัดโลกโมฬี อยู่ตรงด้านหน้าของวิหาร ติดกับถนน มีลวดลายปูนปั้นงดงาม ศิลปะแบบซุ้มประตูล้านนา

A photo posted by Vises Note (@notevises) on
A photo posted by PATINYA (@guitarpatinya) on

A photo posted by @tinatrousselot on

A photo posted by Usagi Nana (@aarisa_na) on

 

การเดินทาง จากแจ่งหัวลิน ถนนเส้นคูเมืองด้านนอก ประมาณ400เมตร ก่อนถึงปั๊มน้ำมัน วัดจะอยู่ฝั่งข้ามกับวัดราชมณเทียร

โรงแรมในเชียงใหม่ ที่กำลังจัดโปรโมชั่น