เที่ยวเวียงกุมกาม เมืองโบราณ เชียงใหม่

%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a1
เวียงกุมกาม เชียงใหม่ เมืองโบราณอายุกว่า 700 ปีที่ถูกขุดขึ้นมา ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รอให้ทุกท่านได้ไปเยี่ยมชมความงามจากอดีต ที่ยังคงเหลือมาถึงปัจจุบัน

เวียงกุมกาม โบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองโบราณอายุกว่า 730 ปี อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา เป็นเวียง (เมือง) ทดลองที่สร้างขึ้น ก่อนที่จะมาเป็นเมืองเชียงใหม่ ซึ่งต่อมาได้ล่มสลายลงเพราะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ และในภายหลังได้มีการกู้ ขุดแต่งบูรณะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในเวียงกุมกามได้แก่ วัดเจดีย์เหลี่ยม, วัดช้างค้ำ, วัดธาตุขาว, วัดหัวหนอง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนั่งรถม้า หรือรถราง พร้อมมัคคุเทศก์อาสาในพื้นที่บรรยายให้ข้อมูลประวัติศาสตร์เวียงกุมกามในขณะ เที่ยวชมอีกด้วย

biking-chiangmai-18-2

biking-chiangmai-7-2

biking-chiangmai-22-2

biking-chiangmai-15-2biking-chiangmai-1-2

biking-chiangmai-13-2

biking-chiangmai-4-2

biking-chiangmai-20-2

โรงแรมในเชียงใหม่ ที่กำลังจัดโปรโมชั่น