โรงแรมชัยภูมิ ที่ร่วม โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3”

โรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน ชัยภูมิ
ตรวจสอบ รายชื่อโรงแรมที่พัก ที่เข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ในจังหวัดชัยภูมิ ตลอดระยะเวลาโครงการ 8 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

โรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน

รายละเอียดโครงการ
สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน
  • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

ดูวิธีเข้าร่วมรับสิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” >>> เราเที่ยวด้วยกัน.com

โรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน ชัยภูมิ (อัพเดต 29 สิงหาคม 2564)

แจ่มใส รีสอร์ท
ภูเขียว ชัยภูมิ

ช่วงราคา 550 – 2,000 บาท

โรงแรมเทพสถิตวิวล์
เทพสถิต ชัยภูมิ

ช่วงราคา 400 – 2,500 บาท

สยามริเวอร์รีสอร์ท
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

800 บาท

ภูสวยน้ำใส รีสอร์ท
ภูเขียว ชัยภูมิ

ช่วงราคา 500 – 800 บาท

โรงแรมในจังหวัดชัยภูมิ ที่กำลังจัดโปรโมชั่น

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมในจังหวัดชัยภูมิ ที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ >>> เราเที่ยวด้วยกัน.com

ดูรายชื่อโรงแรม ที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ทั้งหมดในประเทศไทย ได้ที่นี่ >> โรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน ทุกจังหวัด

***ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับสิทธิตามโครงการเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง

banner-faq

**รายชื่อโรงแรมข้างต้น อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com