เที่ยววัดอินทขีลสะดือเมือง ไหว้หลวงพ่อขาว

วัดอินทขีลสะดือเมือง

วัดอินทขีลสะดือเมืองเดิมทีเป็นวัดร้างและเคยเป็นที่ประดิษฐานเสาอินทขีล(เสาหลักเมือง)ของเมืองเชียงใหม่ ส่วนคำว่า สะดือเมือง นั้นเนื่องจากวัดตั้งอยู่ใจกลางของเมืองเชียงใหม่ผู้คนทั้งหลายจึงนิยมเรียกกันติดปากว่าวัดสะดือเมือง ดังนั้นทางวัดจึงตั้งชื่อว่า วัดอินทขีลสะดือเมือง มีพระพุทธรูปที่สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาเป็นเวลานาน ซึ่งพุทธศาสนิกชนรู้จักกันคือ หลวงพ่อขาว ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแบบล้านนา มีพระพักตร์อิ่มเอิบ ดุจพระจันทร์ในวันเพ็ญ ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา ทำให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาได้รับความสุขใจ และสงบใจ

A post shared by Sinad Yun (@nadyun) on
A post shared by Sawfaii panya (@sawfaii) on

A post shared by shadowQ (@shadowqueenz) on

A post shared by Prapat Chaturachat (@prapat) on

A post shared by Pep (@jpknet) on

 

ที่ตั้ง : ด้านขวาของอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง เชียงใหม่

โรงแรมในเชียงใหม่ ที่กำลังจัดโปรโมชั่น