โรงแรมพัทลุง ที่ร่วม โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5”

โรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน พัทลุง
ตรวจสอบ รายชื่อโรงแรมที่พัก ที่เข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ในจังหวัดพัทลุง ตลอดระยะเวลาโครงการ 7 มีนาคม – 30 เมษายน 2566

โรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน

รายละเอียดโครงการ
สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

  • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน
  • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการจองหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังได้

ดูวิธีเข้าร่วมรับสิทธิ์ “เราเที่ยวด้วยกัน” >>> เราเที่ยวด้วยกัน.com

โรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน พัทลุง (อัพเดต 7 มีนาคม 2566)

353 แฟมเฮ้าส์
ควนขนุน พัทลุง

ช่วงราคา 2,900 – 3,500 บาท

โรงแรม ซิตี้ปาร์ค
เมืองพัทลุง พัทลุง

ช่วงราคา 900 – 1,800 บาท

ริมเลปาร์ค รีสอร์ท
เมืองพัทลุง พัทลุง

ช่วงราคา 1,400 – 1,600 บาท

หาดทองรีสอร์ท
ปากพะยูน พัทลุง

ช่วงราคา 500 – 1,200 บาท

โรงแรมเดอะเซ็นทริสพัทลุง
เมืองพัทลุง พัทลุง

ช่วงราคา 900 – 1,600 บาท

โรงแรมแกรนด์ พีแอล วิลล์
เมืองพัทลุง พัทลุง

ช่วงราคา 500 – 700 บาท

โรงแรมศรีปากประ
ควนขนุน พัทลุง

ช่วงราคา 1,950 – 5,700 บาท

โรงแรมฮอลิเดย์
เมืองพัทลุง พัทลุง

ช่วงราคา 550 – 600 บาท

เวทแลนด์แคมป์
ควนขนุน พัทลุง

ช่วงราคา 1,800 – 3,500 บาท

โรงแรมในจังหวัดพัทลุง ที่กำลังจัดโปรโมชั่น

สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมในจังหวัดพัทลุง ที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ >>> เราเที่ยวด้วยกัน.com

ดูรายชื่อโรงแรม ที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ทั้งหมดในประเทศไทย ได้ที่นี่ >> โรงแรม เราเที่ยวด้วยกัน ทุกจังหวัด

***ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับสิทธิตามโครงการเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง

banner-faq

**รายชื่อโรงแรมข้างต้น อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com